• אימון למודעות: "מגן" עורכת הרצאות תכופות לסטודנטים באוניברסיטה, ומציגה בכנסים לאומיים בנושא התעללות מינית בילדים בתוך הקהילה.
  • אימון למודעות: "מגן" עורכת הרצאות תכופות לסטודנטים באוניברסיטה, ומציגה בכנסים ארציים בנושא התעללות מינית בילדים בתוך הקהילה.
  • סמינרי הכשרה: קיים אי-אמון היסטורי בין רשויות אכיפת החוק וההנהגה הדתית, המהווה מכשול להתקדמות. מטרתינו היא לבסס הבנה הדדית ותקשורת טובה יותר בין רשויות אכיפת החוק לבין קהילות יהודיות מבודדות. אנו מספקים קווים מנחים למנהיגים אשר יכולים להוביל שינוי בקהילותיהם ע"י הפחתת שיעור הפגיעות המיניות בארגונים המשרתים בני נוער.
  • מדיה חברתית: אנו מגיעים לעשרות אלפי אנשים בכל חודש באמצעות מדיה חברתית, רדיו וחומרי דפוס המיידעים ומחנכים את הציבור.
  • המדריך של "מגן": בשנת 2021 ערך צוות "מגן" ספר הדרכה באנגלית ובעברית לכדי משאב נוח ומהיר לקריאה עבור הורים ואנשי חינוך בקהילה המסורים לבטיחות-ילדים. המדריך כולל טיפים לדיון על בטיחות אישית עם ילדים, הבנת גילוי עריות, זיהוי סימני אזהרה ומצבים בהם ילדים פגיעים ועוד ועוד. התחלנו בעבודת התאמה של ספר ההדרכה למדינות ותחומי שיפוט שונים.