תפילה לנפגעת המינית:

יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי שתתן בליבי אהבה לבריותיך ותן בי את היכולת להמשיך ולתת אמון בבני אדם.
תן בי כוח להחזיק את הראש ולהחזיק מעמד גם שאני שומעת על עוד אדם ציבורי שפגע מינית או שסרח.
תן לי את הכוח להתמודד מחדש שוב ושוב עם הכאב הפנימי ועם הטראומה שצפה שוב מחדש במקרה של פשע נוסף ושל אדם בכיר שפגע באחרים.
תן בי את הכוח להתמודד עם חוסר היכולת לנשום ואת הקושי לבלוע את הרוק יומיום ללא קשר לסיפורים בתקשורת  ואת הקושי להחזיק ולכאוב את שעברתי גם ללא דיון ציבורי על נפגעים חדשים ועל פוגעים מינית שהם במעמד ציבורי שמתגלים;
תן בי את הכוח להאמין בבעל שיש לי או שיהיה לי או לרצות להקים משפחה.
תן בי את הכוח לא להיות חרדה על ילדי בצורה שתפגע בהם ובמשפחה שתהיה לי או שיש לי.
תן בי את הכוח להמשיך לחיות יום יום למרות הכאב ששוטף אותי בלי לצפות לו.
תן בי את הכוח שאני שומעת על עוד אדם ציבורי שסרח ופגע באחרות להמשיך ולהאמין בטוב שבבריותך ברבנים באישי ציבור.
תן בי את הכוח לעכל גם את הכאב אחרי שאני שומעת שאדם ציבורי כזה פגע באחרים ואחרות אבל גם אחרי שאדם כזה בחר לפגוע בעצמו. תן בי את הכוח להמשיך לחיות יום יום, עם הכאב שלי של אחרות של שותפות לכאב ולהבין שהפוגעים הם הלא בסדר ולא אנחנו הנפגעות שמתמודדות עם כאב יום יום, גם אם הם בחרו לסיים את חייהם גם במהלך דיונים רבים שיהיו כעת עליהם כשאני נושאת בתוכי את כאבי תן בי כוח וגם עזור לי להמשיך ולהאמין בבני אדם.
"אדרבה תן בליבנו שנראה כל אדם מעלת חברנו ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה .."

-נכתב על ידי גיבורה אנונימית

#לא_תשתוק