נגד לייפר 70 סעיפים של תקיפה מינית שביצעה בשלוש מתלמידותיה. התובעים השמיטו ארבעה אישומים לאחר שהתברר כי אותן עבירות שביצעה לכאורה – נעשו בישראל, ולבית המשפט במדינת ויקטוריה אין סמכות לדון בהן

לקריאה נוספת לחץ כאן