בית המשפט המחוזי התיר לפרסם את זהותו, בהתאם להסכמתה של הנפגעת. לייפר, חמיה של מלכה לייפר הנאשמת בעבירות מין בתלמידותיה באוסטרליה, חשוד במעשים מגונים במספר רב של אירועים. הוא מכחיש את הטענות ואומר שמקורן בסכסוך משפחתי

לקריאה נוספת לחץ כאן