בית המשפט המחוזי התיר לפרסם את זהותו, בהתאם להסכמתה של הנפגעת • הוא חמיה של מלכה לייפר, הנאשמת שביצעה מעשים חמורים בתלמידותיה באוסטרליה • האדמו"ר חשוד במעשים חמורים במספר רב של אירועים • תלונות נוספות הוגשו נגדו –  אך חלה עליהן התיישנות

לקריאה נוספת לחץ כאן