השופטת קבעה כי יש די ראיות להעמיד לדין את לייפר בגין מעשים שביצעה בשלוש מתלמידותיה בשנים 2008-2004. התביעה החליטה להסיר ארבעה מקרים מכתב האישום לאחר שהתברר שהם בוצעו בישראל

לקריאה נוספת לחץ כאן