בואי נפתח את הפצעים
סודות אוכלים אותנו
לו פרחים היינו,
היינו קמלים.
בואי נפרום
את כל התפרים,
ניתן לדם לפרוץ
אולי ישטוף אותנו
אולי יגלה סודות חדשים.
בואי נפתח את הלב
הוא נעול בכל כך הרבה בריחים,
שומר ומחביא
אך לעולם לא יעלים.
בואי נדבר
נפרוץ את הכל,
ניתן לדמעות לזרום
הן ישטפו אני מבטיח,
הן ירפאו אותנו
יזכירו ללב
מה זה
לפעום.

#לא_תשתוק